BỒ KẾT

BỒ KẾT

Công dụng và liều dùng:
Nước bồ kết gội đầu, giặt quần áo lụa, len có màu không bị ố. Ngoài việc dùng bồ kết làm nguyên liệu để chế chất saponin, bồ kết còn được dùng trong Đông y để
chữa nhiều bệnh khác nhau.
Bồ kết theo các tài liệu cổ thì bồ kết (bỏ hạt, hoặc đốt ra than hoặc tán nhỏ làm thành viên hay thuốc bột) có vị cay, mặn, tính ôn hơi có độc, vào 2 kinh phế và đại tràng. Có năng lực thông khiếu, tiêu đờm sát trùng làm cho hắt hơi dùng chủ yếu chữa trúng phong cấm khẩu phong tê, tiêu đồ ăn, đờm xuyễn thũng, sáng mắt, ích tinh.
Liều dùng hàng ngày 0,5 đến 1g dưới dạng thuốc bột, hay đốt ra than mà dùng hoặc thuốc sắc.
Hạt bồ kết: Trong sách cổ nói hạt bồ kết vị cay, tính ôn, không độc, có tác dụng thông đại tiện, bí kết, chữa mụn nhọt: Dùng với liều 5 – 10g dưới dạng thuốc sắc.
Gai bồ kết: (tạo thích, tạo giác thích) có vị cay, tính ôn, không độc. Chữa ác sang, tiêu ung độc, làm xuống sữa. Liều dùng 5–10 g dưới dạng thuốc sắc

Xem thêm:
 Mua dược liệu
 Các sản phẩm khác