VỊ TRÍ HUYỆT ĐẠO CƠ BẢN TRÊN CƠ THỂ

Vị trí các huyệt trên cơ thể
Trên lâm sàng, việc châm đạt hiệu quả hay không, phụ thuộc khá nhiều vào việc xác định đúng vị trí huyệt, vì có nhiều khi, chẩn đoán đúng bệnh nhưng châm không đúng huyệt thì hiệu quả cũng không thể đạt được.. Vì vậy, cần phải nắm vững phương pháp lấy huyệt cho chính xác.
Xem thêm: Nổi tiếng Trung Quốc - Chữa bệnh với 36 vỗ tay
Mời quý vị xem hình trên. 
Xem thêm: Bấm huyệt hỗ trợ mất ngủ
Xem thêm:
 Mua dược liệu
 Các sản phẩm khác